ดังนั้นผู้หญิงไม่ได้ออกกำลังกายที่ ‘กระฉับกระเฉง’ เพียงพอใช่ไหม อีกหนึ่งคำบอกเล่าที่เราสามารถทำได้โดยไม่ต้อง

ตามรายงานใหม่ เราต้องไปยิมให้มากขึ้น แต่นั่นละเลยความพยายามในชีวิตประจำวัน ในการดุผู้หญิงรอบล่าสุดและแสร้งทำเป็นเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง ก็มีข่าวว่าเราออกกำลังกายไม่เพียงพอ อย่างน้อยก็แบบที่ “จริงจัง” จากข้อมูลของ Nuffield Health ผู้หญิง 47% ที่พวกเขาสำรวจไม่ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ หรือเข้าคลาสในยิมที่จะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ตอบสนองในลักษณะเดียวกัน ผู้หญิงสองในสามและผู้ชายครึ่งหนึ่งอ้างว่าไม่มีแรงจูงใจ...